Ik wil graag gebeld worden om een presentatie van grip op tekst in te plannen
Ik wil graag gebeld worden om een gratis les van grip op tekst in te plannen
Inschrijven

De Plusklas van het NMI en NLI

PLUS biedt een stimulerend vakkenpakket voor ieder kind.

Het PLUS vakkenpakket legt de basis voor leren op een hoger niveau. We besteden aandacht aan rekenen en wiskunde, Nederlands, Latijn en Leren Leren. Daarnaast stimuleren we de creativiteit met muziekonderwijs en improvisatietheater.

Rekenen en wiskunde

We behandelen de operaties plus, min, keer en delen. Zowel met gehele getallen, kommagetallen als breuken. Daarna buigen we ons over procenten, het metrieke stelsel en verhaaltjessommen. We oefenen net zolang totdat dit vlot en foutloos gaat.

Na het rekendeel gaan we aan de slag met wiskunde. Aan de orde komen een introductie in de algebra, Euclidische meetkunde, wiskundig redeneren, logica en filosofie.

Neem contact met ons op
 • Herhaling van alle basisvaardigheden Rekenen
 • Leer een systematische aanpak voor verhaalsommen
 • Leer vlot en foutloos werken!

Nederlands

In de NMI-Plusklas ontwikkelen de kinderen een sterkere taal- en leesvaardigheid door directe instructie (‘modeling’) en oefening in spelling, grammatica en woordenschat: de drie fundamenten voor begrijpend lezen. Wij lezen iedere week een tekst waarmee we deze drie fundamenten oefenen en waarbij wij diverse leesstrategieën voordoen. Daarmee krijgen de kinderen een stevige taalbasis en handvatten mee, waarmee ze elk soort tekst kunnen begrijpen.

Neem contact met ons op
 • Spelling- en grammaticaregels automatiseren in eigen taalgebruik
 • Woordenschat vergroten
 • Inzicht krijgen in tekstopbouw, -verbanden en-structuren

Leren leren

Leren Leren is een onmisbaar onderdeel in de scholing van jonge kinderen. Het helpt hen bij alle vakken op school en tijdens een studie. Daarnaast hebben geheugentechnieken hebben ook in hun latere carrière nut. Denk bijvoorbeeld aan het houden van presentaties op het werk of het onthouden van namen in een groep met nieuwe mensen.

Kinderen leren gemakkelijker, sneller, effectiever en leuker leren door verschillende geheugen- en leertechnieken als mindsets, mindmappen, slim herhalen en beter plannen en organiseren.

Latijn

Latijn was eeuwenlang de taal van de wetenschap en heeft zijn sporen nagelaten in de huidige Romaanse en Germaanse talen. In het Nederlands kennen we ook uitdrukkingen en leenwoorden die hun oorsprong in het Latijn vinden. Kennis van het Latijn helpt inzicht te krijgen in het Nederlands, Romaanse talen sneller en beter te begrijpen en te leren, en wetenschappelijke werken kritisch te beoordelen. Met Latijn krijgen kinderen een stevige basis van de Latijnse taal, en dus van de Nederlands en Romaanse talen, mee.

Neem contact met ons op
 • Beter inzicht in Romaanse en Germaanse talen
 • Kritisch denken
 • Kennis over de Romeinen: hun dagelijks leven, mythen, goden en politiek.

Improvisatietheater

Bij improvisatietheater spelen de leerlingen een verhaal dat niet van tevoren is bedacht. Door reactie in het moment ontstaan er verrassende, grappige en aangrijpende scènes.

De improvisatiespelletjes creëren een veilige situatie; het zijn maar spelletjes. De leerlingen durven meer van zichzelf te laten zien. Ze luisteren goed naar elkaar, accepteren elkaars ideeën en reageren spontaan en zonder er teveel bij na te denken. Ze ervaren welke effecten dat heeft op vrienden en klasgenoten. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen zelfinzicht. Ze kunnen hun talenten beter omzetten in positieve resultaten.

Neem contact met ons op
 • Leer improviseren, een waardevolle vaardigheid voor het dagelijks leven!
 • Ontwikkel zelfinzicht
 • Boost je zelfvertrouwen

Wat krijgt u van ons?

Neem contact met ons op
 • Elke week lessen aan de VU in Amsterdam
 • Je krijgt de bewezen methode van Foutloos Rekenen
 • Versterk je taal- en leesvaardigheden met het team van Grip op Tekst
 • Muziek- en improvisatielessen helpen jou met zelfvertrouwen en expressie
 • Al onze materialen zijn bij de plusklas inbegrepen
 • PLUS levert maatwerk voor elk kind

Praktische Informatie

Selectie voor PLUS gebeurt op basis van een intakegesprek met de toekomstige leerling samen met de ouder(s) of verzorger(s). In dit gesprek beoordelen we capaciteiten van de leerling. Daarnaast letten we vooral op zijn of haar motivatie. Maximaal 8 kinderen worden toegelaten.

Belangrijk is dat de cursus Foutloos Rekenen is afgerond. Zonder diploma Foutloos Rekenen is het niet mogelijk de plusklas bij te wonen.

De leerlingen volgen de lessen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De kosten voor de NMI Plusklas bedragen € 5400,- per jaar. Die worden door de ouders of door de basisschool betaald. Op dit moment zijn door de overheid gesubsidieerde plaatsen nog niet mogelijk.

€ 5.400,-
Ook in termijnen te betalen
Neem contact met ons op

De cursus is te volgen vanuit ons hoofdkantoor in Amstelveen:

© Copyright 2021 | PLUS is een samenwerkingsverband van NMI en NLI| All Rights Reserved | Algemene Voorwaarden |